Badanie satysfakcji pracowników

Jednym z głównych celów, jakie stawiają przed sobą organizacje jest zracjonalizowanie kosztów ich działania oraz zwiększenie konkurencyjności na lokalnym i globalnym rynku.

Drogą do osiągnięcia tychże założeń, jest wiedza na temat efektywności zarządzania organizacją, właściwych instrumentów zarządzania oraz ich wykorzystanie w praktyce, wpływające na wysoki poziom satysfakcji z pracy. Badania satysfakcji, ujawniające stopień zadowolenia z pracy w ramach danego przedsiębiorstwa, mogą posłużyć jako sposób stworzenia założeń do szerszej polityki firmy, od tworzenia systemów zarządzania zasobami ludzkimi poczynając, aż na określaniu celów strategicznych i tworzeniu kultury organizacyjnej kończąc.

DPM każdorazowo projektuje badanie satysfakcji zawodowej, dopasowując je do specyfiki i wymagań naszego Klienta, co pozwala na zebranie obiektywnych informacji w optymalnym czasie. W proponowanym przez nas rozwiązaniu tworzymy możliwość poznania opinii dotyczącej najbardziej istotnych, z punktu widzenia organizacji, obszarów funkcjonowania, jak m.in. warunków i bezpieczeństwa pracy, komunikacji wewnętrznej, stylu zarządzania, możliwości rozwojowych itp.

E F G

DPM Sp. z o.o.

Katowice 40-022
ul. K.Damrota 6/301
Tel.: +48 (32) 251 01 80
centrala@dpm.com.pl

Warszawa

Tel.: +48 (22) 379 24 87
warszawa@dpm.com.pl

Wrocław

Tel.: +48 (71) 716 51 15
wroclaw@dpm.com.pl

NIP: 547-202-68-48,
REGON: 240062475,
KRS: 0000231310

DPM Doradztwo Personalne

DPM Sp. z o.o. to doświadczona firma funkcjonująca na rynku od wielu lat, której specjalnością jest doradztwo personalne oraz organizacyjne. Usługi z zakresu doradztwa personalnego, jakie oferuje DPM to m.in. dokonywanie ocen pracowniczych, opis i analiza stanowisk pracy, badanie satysfakcji pracowników, prowadzenie ośrodków oceny AC oraz DC czy budowa modeli kompetencyjnych. W ramach swojej działalności firma zajmuje się także procesami selekcji i rekrutacji, szkoleniami oraz doradztwem organizacyjnym. Dzięki doświadczeniu zgromadzonemu na przestrzeni lat oraz współpracy z organizacjami funkcjonującymi na rynku pracy DPM oferuje doradztwo personalne na najwyższym poziomie.

Plugin by:aAM