W poszukiwaniu nowych narzędzi rekrutacji: GCP Method

 

10.03 gcp

Rozwój technologiczny, nowe standardy pracy, zapotrzebowanie na specjalistów, nowe kwalifikacje i kompetencje – taki jest rynek pracy XXI wieku. Poprzeczka postawiona jest bardzo wysoko. Dziś nowoczesny pracodawca jest niezwykle wymagający. Zależy mu na pozyskaniu najlepszych specjalistów i to pod każdym względem. Dlatego też, aby osiągnąć zamierzony cel, stosuje on różnorodne narzędzia rekrutacji i selekcji, nie wykluczając i tych niekonwencjonalnych. Czy więc również grafologia może wspomóc ten proces?

Grafologia, a dokładniej psychografologia, to umiejętność analizy osobowości człowieka na podstawie charakteru jego pisma. Tworząc portet psychologiczny danej osoby, analizie poddaje się się wielkość liter, kąt ich nachylenia, kształt, czytelność, siłę nacisku, czy też  rozmieszczenie tekstu na papierze. Pismo podobnie jak linie papilarne, ma charakter indywidualny i jest niepowtarzalne. Z naukowego punktu widzenia cechy graficzne pisma ręcznego powstają w mózgu.
Doznawane w sferze psychicznej emocje poprzez impuls wędrują do ręki wywołując określony gest. Jednym z takich gestów jest właśnie pismo. Dlatego zwolennicy grafologii uważają, że istnieje ścisły związek pomiędzy charakterem pisma a osobowością jego autora. Zauważamy tu 2 skrajne tendencje.  Z jednej strony często przypisuje się w analizie pisma odręcznego zbyt dużo zasług, z drugiej strony sceptycy zarzucają jej małą wiarygodność i bezużyteczność. Taki stan rzeczy wynika z niewiedzy i małej ilości badań przeprowadzonych w tej dziedzinie. Prawda jak zwykle leży po środku.

We Francji do tej pory metoda ta cieszy się dużym uznaniem i jest wykorzystywana w procesie rekrutacji. Korzysta z niej od 50-75% firm. W Niemczech i Wielkiej Brytanii  odnotowuje się również tendencję zwyżkową, chociaż firmy ukrywają ten fakt.

Jakie możliwości diagnostyczne tak naprawdę daje psychologiczna analiza pisma ręcznego?

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że możliwości te są jasno sprecyzowane i wskazują na istnienie granic pomiędzy tym, co można a czego nie da się ustalić tą metodą. Dr Zuzanna Górska, uznany psycholog, grafolog i wykładowca akademicki, przeprowadziła największe na świecie badania z zakresu analizy pisma ręcznego. Badaniu poddano rękopisy ponad 1000 osób. Wsparto je wiedzą psychologiczną i matematyczną z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów. Na podstawie uzyskanych wyników dr Górska opracowała GCP Method, czyli Graphological Competence Profile – narzędzie pozwalające w oparciu o analizę pisma ręcznego sporządzić  złożony  profil osobowości i zarazem  profil stylu funkcjonowania. Badania potwierdziły stabilności pisma w czasie, co dowodzi rzetelności metody, a także wskazały na wysoką trafność zwłaszcza dla cech związanych z komunikatywnością, emocjonalnością szczególnie jeśli chodzi o radzenie sobie ze stresem i negatywnymi uczuciami, współpracą z innymi, cechami przywódczymi, przedsiębiorczością, otwartością na doświadczenia itp. Zwróciły też uwagę na czynniki motywacyjne, mocne strony charakteru i walory indywidualne wnoszone do zespołu. Według dr Górskiej jednak nie każdy napisany tekst nadaje się do analizy. Aby uzyskać wiarygodne wyniki każda próbka powinna być napisana w tych samych warunkach, w sposób naturalny, powinna dotyczyć tego samego, neutralnie emocjonalnego tekstu, powinna zajmować około 3/4 strony formatu A4 i zaopatrzona być w typowy dla osoby badanej podpis. List motywacyjny napisany odręcznie nie spełnia tych wymogów. Jako pismo oficjalne stawia bardziej na estetykę niż naturalność, piszemy zazwyczaj wolniej i z większą starannością. List taki na pewno nie jest też neutralny emocjonalnalnie dla jego autora. Aby przeprowadzić trafną analizę pisma, grafolg musi mieć również dostęp do takich informacji jak wiek, płeć, narodowość, prawo- lub leworęczność, czy też zdiagnozowana dysleksja lub dysgrafia.

Czy istnieje związek między pismem a osobowością?

Istnieje – dzięki tej zależności możemy odkryć talenty i mocne strony badanych, ocenić ich kompetencje i predyspozycje. Z pewnością jednak nie możemy oszacować poziomu inteligencji, czy też zawodu wykonywanego przez daną osobę, chociaż dostrzegalne są różnice  między pismem osób wykonujących pracę umysłową i fizyczną.

Grafologia, a w szczególności Graphological Competence Profile jest obiektywnym źródłem informacji o kompetencjach i niektórych cechach osobowościowych kandydatów. Jest narzędziem, które pozwala wyłonić lidera, uefektywnić pracę zespołu, określić zdolności intelektualne osób, wnioskować o ich relacjach z otoczeniem i zachowaniu w określonych sytuacjach w pracy. GCP Method, z tego powodu, znajduje zastosowanie w procesie rekrutacji stanowiąc uzupełnienie profilu psychologicznego kandydata, jako element Assessment/ Development Center i  jako narzędzie wspomagające dalszy rozwój ścieżki zawodowej w outplacementcie.

Grafologia zatem jako niekonwencjonalna metoda rekrutacji sprawdza się całkiem nieźle. Jest bogatym źródłem wiedzy o potencjalnym kandydacie. W błędzie jest jednak ten kto sądzi, iż grafolodzy są władni decydować o tym, czy ktoś dostanie pracę, czy też nie. Metoda ta jest jedynie uzupełnieniem, dodatkowym narzędziem badawczym w rękach rekruterów, ułatwiającym ocenę cech i predyspozycji przyszłego pracownika.

 

E F G

DPM Sp. z o.o.

Katowice 40-022
ul. K.Damrota 6/301
Tel.: +48 (32) 251 01 80
centrala@dpm.com.pl

Warszawa

Tel.: +48 (22) 379 24 87
warszawa@dpm.com.pl

Wrocław

Tel.: +48 (71) 716 51 15
wroclaw@dpm.com.pl

NIP: 547-202-68-48,
REGON: 240062475,
KRS: 0000231310

DPM Doradztwo Personalne

DPM Sp. z o.o. to doświadczona firma funkcjonująca na rynku od wielu lat, której specjalnością jest doradztwo personalne oraz organizacyjne. Usługi z zakresu doradztwa personalnego, jakie oferuje DPM to m.in. dokonywanie ocen pracowniczych, opis i analiza stanowisk pracy, badanie satysfakcji pracowników, prowadzenie ośrodków oceny AC oraz DC czy budowa modeli kompetencyjnych. W ramach swojej działalności firma zajmuje się także procesami selekcji i rekrutacji, szkoleniami oraz doradztwem organizacyjnym. Dzięki doświadczeniu zgromadzonemu na przestrzeni lat oraz współpracy z organizacjami funkcjonującymi na rynku pracy DPM oferuje doradztwo personalne na najwyższym poziomie.

Plugin by:aAM