Outsourcing personalny – najpopularniejsze mity: czy pracujący dla nas specjaliści z agencji są mniej zaangażowani w pracę na rzecz firmy, niż wewnętrzny dział HR?

 

26.03

Najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na pozytywny, silny wizerunek firmy, jest lojalność i zaangażowanie pracowników wobec danej firmy. Często uważa się, że efekt taki można uzyskać tylko w tzw. ,,swoim gronie”. Pracownik outsourcingowy jako ,,obcy”, nie należący do tego grona i nie podlegający bezpośrednio przedsiębiorstwu, traktowany jest często z pewną rezerwą i nieufnością. Stąd zrodził się mit nr 3 dotyczący outsourcingu personalnego: pracujący dla nas specjaliści z agencji są mniej zaangażowani w pracę na rzecz firmy, niż wewnętrzny dział HR…

Zaangażowanie zatrudnionych osób jest kluczową kwestią w efektywnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Mogłoby zatem istotnie wydawać się że ktoś z zewnątrz nie będzie pracować z tak dużym poświęceniem i odpowiedzialnością, jak własny pracownik. Badania wskazują jednak na odwrotną sytuację.

Okazuje się, że pracownicy zewnętrzni cechują się większą lojalnością wobec klienta, dla którego pracują niż wobec swojej firmy macierzystej. Jest to spowodowane tym, że outsourcer musi dbać o własną wiarygodność, zaufanie klientów, a procedury, według których działa są znacznie zaostrzone. Jako zleceniobiorca zależy mu na długofalowej współpracy opartej na obopólnej korzyści między jego firmą macierzystą a firmą na rzecz której świadczy określone usługi. Potrzeba stania się częścią organizacji i możliwość wpływu na jej rozwój stanowi silną motywację dla działań outsourcera, zachęcając go do efektywnego działania.

Aby w pełni wykorzystać potencjał pracowników zewnętrznych, należy również znaleźć sposoby umożliwiające integrację tych pracowników z firmą. Błędem często popełnianym przez pracodawców i utrudniającym ten proces jest traktowanie ich jako „obcych” osób spoza organizacji. Może stać się to powodem obniżenia  zaangażowania i rzetelności  wykonywanych przez nich czynności. Zdaniem specjalistów, aby zminimalizować to ryzyko, powinniśmy przy wyborze wykonawcy usługi outsourcingowej kierować się referencjami, opiniami innych klientów i dotychczasowym doświadczeniem na rynku. Wracamy tym samym po raz kolejny do mitu numer 1…

Pracownicy firm zewnętrznych nie podlegając bezpośrednio swym zleceniodawcom, wykonują powierzone im zadania najlepiej jak potrafią. Jakość ich pracy jest bowiem wizytówką agencji, w których zatrudnieni są na stałe. Krótko mówiąc mit nr 3 został obalony.

E F G

DPM Sp. z o.o.

Katowice 40-022
ul. K.Damrota 6/301
Tel.: +48 (32) 251 01 80
centrala@dpm.com.pl

Warszawa

Tel.: +48 (22) 379 24 87
warszawa@dpm.com.pl

Wrocław

Tel.: +48 (71) 716 51 15
wroclaw@dpm.com.pl

NIP: 547-202-68-48,
REGON: 240062475,
KRS: 0000231310

DPM Doradztwo Personalne

DPM Sp. z o.o. to doświadczona firma funkcjonująca na rynku od wielu lat, której specjalnością jest doradztwo personalne oraz organizacyjne. Usługi z zakresu doradztwa personalnego, jakie oferuje DPM to m.in. dokonywanie ocen pracowniczych, opis i analiza stanowisk pracy, badanie satysfakcji pracowników, prowadzenie ośrodków oceny AC oraz DC czy budowa modeli kompetencyjnych. W ramach swojej działalności firma zajmuje się także procesami selekcji i rekrutacji, szkoleniami oraz doradztwem organizacyjnym. Dzięki doświadczeniu zgromadzonemu na przestrzeni lat oraz współpracy z organizacjami funkcjonującymi na rynku pracy DPM oferuje doradztwo personalne na najwyższym poziomie.

Plugin by:aAM