Budowa profili kompetencyjnych w przedsiębiorstwie

Model kompetencyjny przedsiębiorstwa DPM buduje każdorazowo na podstawie danych charakterystycznych dla danej firmy, tj. jej branża, misja i strategia firmy, specyfika stanowisk, których dotyczy projekt. Głównym celem jest identyfikacja kluczowych kompetencji, które są niezbędne do efektywnej pracy na danym stanowisku w rozumieniu nie tylko wynikających z niego zakresu obowiązków, ale również wartości, które są kluczowe dla firmy oraz generują wymagane postawy pracowników.

Stworzenie i wdrożenie modelu kompetencyjnego daje możliwość lepszej identyfikacji potrzeb szkoleniowych w organizacji, daje firmie oraz osobom na stanowiskach menedżerskich wiedzę dotyczącą tego, jakimi osobami zarządzają – jakie powinny być ich postawy, wiedza, umiejętności. W wypadku procesu rekrutacji i selekcji model kompetencyjny jest doskonałym narzędziem opisującym, kogo poszukujemy, jakich kompetencji wymagamy od nowozatrudnionej osoby.

Wdrożony system w znaczny sposób ułatwia budowę systemu okresowych ocen pracowniczych. Wiedza pracownika na temat tego, w którą stronę powinien się rozwijać (informacje zwrotna płynąca z oceny), aby efektywnie wykonywać pracę na danym stanowisku bądź móc w przyszłości awansować w ramach struktury organizacyjnej wpływa na większą satysfakcję z wykonywania pracy oraz wpływa pozytywnie na identyfikację pracownika z firmą.

Wszystkich zainteresowanych współpracą w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z nami.

E F G

DPM Sp. z o.o.

Katowice 40-022
ul. K.Damrota 6/301
Tel.: +48 (32) 251 01 80
centrala@dpm.com.pl

Warszawa

Tel.: +48 (22) 379 24 87
warszawa@dpm.com.pl

Wrocław

Tel.: +48 (71) 716 51 15
wroclaw@dpm.com.pl

NIP: 547-202-68-48,
REGON: 240062475,
KRS: 0000231310

DPM Doradztwo Personalne

DPM Sp. z o.o. to doświadczona firma funkcjonująca na rynku od wielu lat, której specjalnością jest doradztwo personalne oraz organizacyjne. Usługi z zakresu doradztwa personalnego, jakie oferuje DPM to m.in. dokonywanie ocen pracowniczych, opis i analiza stanowisk pracy, badanie satysfakcji pracowników, prowadzenie ośrodków oceny AC oraz DC czy budowa modeli kompetencyjnych. W ramach swojej działalności firma zajmuje się także procesami selekcji i rekrutacji, szkoleniami oraz doradztwem organizacyjnym. Dzięki doświadczeniu zgromadzonemu na przestrzeni lat oraz współpracy z organizacjami funkcjonującymi na rynku pracy DPM oferuje doradztwo personalne na najwyższym poziomie.

Plugin by:aAM