Jasna polityka zatrudnienia w organizacji oraz świadomość wymagań stanowiskowych okazują się być niezwykle istotne dla efektywnej rekrutacji oraz skutecznego wykorzystania kompetencji posiadanej kadry pracowniczej.

Analiza pracy i wynikające z niej opisy stanowisk pracy pomagają określić wymagane kompetencje i kwalifikacje formalne, co zmniejsza jednocześnie ryzyko wystąpienia konfliktów wewnątrz organizacji. Dobrze stworzone opisy są również niezbędne do ustalenia kryteriów oceny okresowej pracowników oraz wdrażania ścieżek kariery zawodowej. Traktowane są ponadto jako podstawa i punkt wyjścia procesu wartościowania stanowisk pracy i określania polityki wynagrodzeń, która z kolei wiąże się z systemem motywowania pracowników.

Zespół Doradztwa Organizacyjnego DPM służy swoim Klientom pomocą w profesjonalnym opracowaniu lub uaktualnieniu istniejących już opisów stanowisk pracy. Bogate doświadczenie oraz obiektywizm i bezstronność naszych pracowników, pozwolą na wypracowanie jednolitych i spójnych wewnętrznie reguł, które staną się obowiązującymi w Państwa organizacji.

E F G

DPM Sp. z o.o.

Katowice 40-022
ul. K.Damrota 6/301
Tel.: +48 (32) 251 01 80
centrala@dpm.com.pl

Warszawa

Tel.: +48 (22) 379 24 87
warszawa@dpm.com.pl

Wrocław

Tel.: +48 (71) 716 51 15
wroclaw@dpm.com.pl

NIP: 547-202-68-48,
REGON: 240062475,
KRS: 0000231310

DPM Doradztwo Personalne

DPM Sp. z o.o. to doświadczona firma funkcjonująca na rynku od wielu lat, której specjalnością jest doradztwo personalne oraz organizacyjne. Usługi z zakresu doradztwa personalnego, jakie oferuje DPM to m.in. dokonywanie ocen pracowniczych, opis i analiza stanowisk pracy, badanie satysfakcji pracowników, prowadzenie ośrodków oceny AC oraz DC czy budowa modeli kompetencyjnych. W ramach swojej działalności firma zajmuje się także procesami selekcji i rekrutacji, szkoleniami oraz doradztwem organizacyjnym. Dzięki doświadczeniu zgromadzonemu na przestrzeni lat oraz współpracy z organizacjami funkcjonującymi na rynku pracy DPM oferuje doradztwo personalne na najwyższym poziomie.

Plugin by:aAM