Outplacement

Monitorowanie zwolnień zarówno indywidualnych, jak i grupowych, którego celem jest restrukturyzacja firmy z jednoczesnym utrzymaniem dobrego jej wizerunku w oczach pracowników oraz jednostek zewnętrznych.

Zysk płynący z wprowadzenia procesu outplacementu to zniwelowanie negatywnych skutków redukcji zatrudnienia, którymi są: wzrost napięcia oraz frustracji zarówno wśród zwalnianych pracowników jak również wewnątrz firmy. Minimalizowane jest ryzyko konfliktów, strajków oraz obniżenia wydajności pracy. Ograniczone również zostaje ryzyko odejścia pracowników niezbędnych dla firmy.

Program prowadzony jest w 3 ujęciach, jako:

  • outplacement indywidualny – wsparcie dla pojedynczych osób
  • outplacement grupowy – wsparcie dla większej liczby osób, która w jednym czasie odchodzi z organizacji
  • outplacement mobilny – wsparcie indywidualne z utworzeniem tzw. „miejsca pracy” dla osoby zwolnionej, które to miejsce służy jej do tego, aby w atmosferze biurowej zając się budowaniem kolejnego kroku w swoim życiu zawodowym.
E F G

DPM Sp. z o.o.

Katowice 40-022
ul. K.Damrota 6/301
Tel.: +48 (32) 251 01 80
centrala@dpm.com.pl

Warszawa

Tel.: +48 (22) 379 24 87
warszawa@dpm.com.pl

Wrocław

Tel.: +48 (71) 716 51 15
wroclaw@dpm.com.pl

NIP: 547-202-68-48,
REGON: 240062475,
KRS: 0000231310

DPM Doradztwo Personalne

DPM Sp. z o.o. to doświadczona firma funkcjonująca na rynku od wielu lat, której specjalnością jest doradztwo personalne oraz organizacyjne. Usługi z zakresu doradztwa personalnego, jakie oferuje DPM to m.in. dokonywanie ocen pracowniczych, opis i analiza stanowisk pracy, badanie satysfakcji pracowników, prowadzenie ośrodków oceny AC oraz DC czy budowa modeli kompetencyjnych. W ramach swojej działalności firma zajmuje się także procesami selekcji i rekrutacji, szkoleniami oraz doradztwem organizacyjnym. Dzięki doświadczeniu zgromadzonemu na przestrzeni lat oraz współpracy z organizacjami funkcjonującymi na rynku pracy DPM oferuje doradztwo personalne na najwyższym poziomie.

Plugin by:aAM