Systemy ocen pracowniczych

Dobrze skonstruowana i wdrożona okresowa ocena pracowników wspomaga nie jedną organizację w identyfikacji potrzeb szkoleniowych konkretnych pracowników, tworzeniu systemów motywacyjnych, systemów premiowych. Wyniki oceny pozwalają również na budowanie kadry rezerwowej organizacji, dostrzeganie i rozwijanie talentów.

     Cechy charakterystyczne systemu okresowych ocen pracowniczych, wprowadzanych przez DPM:

  • Kompleksowość
  • Objęcie całokształtu efektów pracy pracownika (umiejętności, postawy wobec pracy, przełożonych, współpracowników)
  • Oparcie na określonych kryteriach, zasadach technikach
  • Planowość, obiektywizm, porównywalność w czasie

W każdym projekcie DPM projektuje system oceny, szkoli osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie oceny w organizacji, a tym samym wdraża system w organizacji Klienta. Posiadamy doświadczenie we współpracy z zewnętrznymi firmami informatycznymi projektującymi rozwiązania, systemy IT udoskonalające przeprowadzanie ocen.

Ponadto wspomagamy naszych Klientów w przeprowadzeniu indywidualnej oceny kompetencji danego pracownika, na przykład w zakresie kompetencji menedżerskich.

E F G

DPM Sp. z o.o.

Katowice 40-022
ul. K.Damrota 6/301
Tel.: +48 (32) 251 01 80
centrala@dpm.com.pl

Warszawa

Tel.: +48 (22) 379 24 87
warszawa@dpm.com.pl

Wrocław

Tel.: +48 (71) 716 51 15
wroclaw@dpm.com.pl

NIP: 547-202-68-48,
REGON: 240062475,
KRS: 0000231310

DPM Doradztwo Personalne

DPM Sp. z o.o. to doświadczona firma funkcjonująca na rynku od wielu lat, której specjalnością jest doradztwo personalne oraz organizacyjne. Usługi z zakresu doradztwa personalnego, jakie oferuje DPM to m.in. dokonywanie ocen pracowniczych, opis i analiza stanowisk pracy, badanie satysfakcji pracowników, prowadzenie ośrodków oceny AC oraz DC czy budowa modeli kompetencyjnych. W ramach swojej działalności firma zajmuje się także procesami selekcji i rekrutacji, szkoleniami oraz doradztwem organizacyjnym. Dzięki doświadczeniu zgromadzonemu na przestrzeni lat oraz współpracy z organizacjami funkcjonującymi na rynku pracy DPM oferuje doradztwo personalne na najwyższym poziomie.

Plugin by:aAM