DPM na konferencjach Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Jakie oczekiwania wobec rynku pracy mają młodzi mieszkańcy województwa śląskiego? Jaką drogę zawodową powinni obrać, aby była satysfakcjonująca zarówno dla nich, jak i przyszłych pracodawców? W końcu jak efektywnie szkolić kadrę? Które kompetencje wzmacniać? I skąd wziąć na to wszystko środki? Między innymi na takie pytania poznali odpowiedź uczestnicy konferencji, zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Na zaproszenie WUP Agata Hagno poprowadziła prelekcję oraz wzięła udział w eksperckim panelu dyskusyjnym.

Pierwsza konferencja „Śląskie inwestuje. Jak finansować szkolenia i doradztwo do firm?”, która odbyła się 9 grudnia 2016 r., miała na celu zaprezentowanie przedsiębiorcom możliwości, jakie niesie za sobą inwestycja w rozwój kompetencji pracowników. O potrzebie szkoleń w panelu pt.”Jak wypełnić lukę kompetencyjną na rynku pracy?” dyskutowali Grzegorz Sikorski – Dyrektor WUP w Katowicach, Agato Hagno – Prezes DPM Doradztwo Personalne, Jacek Kwiatkowski – Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Jarosław Kacprzak – PR Manager Future Processing Sp. z o.o.

W trakcie drugiej konferencji „Pokolenie ani ani? Sytuacja osób młodych na rynku pracy” (12 grudnia 2016 r.), w wystąpieniu pt. „Wyzwanie dla pracodawców. Jak pozyskać talenty i utrzymać je w organizacjach?” Agata Hagno przybliżyła uczestnikom zagadnienia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.