Facet5

Facet5 jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych instrumentów pomiaru osobowości, jakie są dzisiaj dostępne. Kwestionariusz Facet5 pozwala wykorzystywać siłę osobowości, pomagając firmom w pełni rozwinąć umiejętność zarządzania kapitałem ludzkim. Facet5 dostarcza modelu i języka pozwalającego wyjaśnić, jak ludzie różnią się w swoich zachowaniach, motywacjach i postawach – co dzięki temu można osiągnąć.

Raporty napisane są zrozumiałym językiem biznesu i zawierają następujące elementy:

1. Indywidualny profil i raport: opisuje indywidualne zachowanie i preferencje zawodowe

2. Portret Rodziny: porównuje profil indywidualny do jednej z 17 rodzin referencyjnych

3. Przewodnik SearchLight Przegląd Kompetencji: indywidualne mocne strony oraz obszary do rozwoju w odniesieniu do 6 kluczowych kompetencji, którymi są: Przywództwo, Kompetencje Interpersonalne, Komunikacja, Analiza i Podejmowanie Decyzji, Inicjatywa
i Wysiłek, Planowanie i Organizowanie

4. Przewodnik Wskazówki dla Lidera: w jaki sposób angażować pracownika i jak nim zarządzać, aby maksymalizować jego zaangażowanie i zadowolenie z pracy

5. Preferencje dotyczące Pracy: oraz indywidualne motywatory wewnętrzne

Solidna teoria psychologiczna

Pięcioczynnikowy model osobowości (‘Wielka Piątka’) jest obecnie szeroko akceptowany i uznany za najlepszy sposób opisywania podstawowych bloków osobowości. Model ‘Wielkiej Piątki’ stanowi najbardziej podstawowe minimum konieczne do kompleksowego opisywania osobowości i zachowań. Facet5 dokładnie i szybko mierzy tych pięć aspektów oraz generuje możliwie najdokładniejszy i łatwy do zastosowania portret indywidualnych różnic zachowań.

Cykl Facet5

Facet5 umożliwia efektywne podejmowanie decyzji w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim na każdym etapie okresu zatrudnienia pracownika. Wielokrotne i efektywne kosztowo wykorzystywanie danych wprowadzonych do systemu pozwala organizacjom w pełni wykorzystywać potencjał pracowników oraz zapewnia wysoki zwrot z dokonanej inwestycji.

Selekcja

 1. Zapewnia wybór odpowiedniej osoby do zespołu – poprzez dopasowanie tej osoby do wymaganych wartości i kultury organizacji
 2. Zapewnia spójność procesowi rekrutacji i selekcji dzięki indywidualnie dopasowanym przewodnikom rozmów rekrutacyjnych
 3. Pomaga dokonać dobrego dopasowania do stanowiska poprzez pokazanie czynników sukcesu przed dokonaniem selekcji
 4. Identyfikuje Pracowników z Wysokim Potencjałem na wczesnym etapie kariery, ułatwia stworzenie im lepszych możliwości rozwojowych

Integracja

 1. Opisuje elementy wpływające na motywację pracownika oraz jego preferencje pracy, co ułatwia i przyspiesza wprowadzenie w daną rolę zawodową
 2. Pomaga zbudować silną relację pomiędzy kierownikiem a pracownikiem już na wczesnym etapie
 3. Umożliwia szybkie osiąganie wyników poprzez zastosowanie indywidualnych strategii motywacyjnych
 4. Pokazuje możliwości planowania rozwoju w okresie trzech pierwszych miesięcy

Praca zespołowa

 1. Ułatwia szybkie tworzenie oraz reorganizację zespołów
 2. Wzmacnia zespoły, poprawia relacje i wzajemne zrozumienie
 3. Pomaga w komunikacji, przekazywaniu informacji zwrotnych oraz rozwiązywaniu problemów dotyczących wyników zespołu
 4. Identyfikuje mocne strony zespołu oraz jego obszary rozwoju

Rozwój

 • Zapewnia właściwe planowanie kariery i rozwoju
 • Ułatwia prowadzenie rozmów na temat wyników pracy i osiągnięć
 • Ułatwia stosowanie podejścia ‘lider jako coach’, co pozwala wspierać rozwój zawodowy pracownika
 • Z powodzeniem identyfikuje mocne strony i obszary do rozwoju oraz skutecznie nimi zarządza
 • Szybko pokazuje indywidualny wkład pracownika w pracę zespołu i koalicji

Przywództwo

 1. Łączy się z istniejącymi procesami i strukturami , łatwo wpasowując się w programy rozwoju przywództwa
 2. Dostarcza bogatej wiedzy na temat indywidualnych stylów, uczy kierować pracownikami i zespołami, wspiera wprowadzanie zmian zachowań
 3. Wzmacnia umiejętności liderów we wprowadzaniu zmian

Zarządzanie talentami

 1. Identyfikuje pojawiające się talenty oraz ułatwia skoncentrowane planowanie rozwoju na aktualnym stanowisku i w przyszłych rolach zawodowych
 2. Pomaga identyfikować i rozwijać wymagane zdolności organizacyjne
 3. Wspiera działania powiązane z centrami oceny i rozwoju

Kultura i zmiana

 1. Definiuje i opisuje kulturę przy użyciu wspólnego języka
 2. Komunikuje istotę organizacji – “kim jesteśmy i w co wierzymy”
 3. Definiuje ‘aktualny’ i ‘idealny’ stan kultury oraz rolę poszczególnych pracowników w osiągnięciu tego stanu

Odejścia z firmy

 1. Wspiera pracowników na kolejnych etapach ich kariery
 2. Ułatwia prowadzenie rozmów związanych z odejściem z firmy dostarczając wskazówek na temat dalszego rozwoju jego kariery
 3. Zapewnia właściwe talenty we właściwym czasie
Zapraszamy do kontaktu z naszymi certyfikowanymi konsultantami:

Agata Hagno

ahagno@dpm.com.pl

Magdalena Wieczorek

mwieczorek@dpm.com.pl

Jakub Hagno

jhagno@dpm.com.pl