I robocze spotkanie Śląskiego Oddziału IFR za nami!

W pierwszym roboczym spotkaniu nowo powołanego Śląskiego Oddziału Inicjatywy Firm Rodzinnych uczestniczyło 14 osób – Przedstawicieli Śląskich Firm Rodzinnych.Spotkanie miało charakter burzy mózgów podczas której wypracowane zostały cele i zasady pracy Śląskiego Oddziału IFR. Ponadto ustalono kolejny termin spotkania wraz z miejscem spotkania. Śląski oddział IFR zapowiada się na bardzo prężny z dużą perspektywą dla młodego pokolenia sukcesorów.Zainteresowanych członkowstwem w IFR polecamy kontakt z  Agatą Hagno pod adresem e-mail:  ahagno@dpm.com.pl