Improwizacja w biznesie

W dniu 1 lipca DPM miało przyjemność uczestniczyć w Śniadaniu HR, organizowanym przez HPR Group. Temat spotkania dotyczył  „Improwizacji jako metody wspomagającą rozwój w organizacji” . Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się czym jest improwizacja. Jak ją skutecznie wykorzystać w pracy i biznesie. Dyskutowano również na temat metody Open Space Technology. Śniadania HR to biznesowo-networkingowe spotkania przy śniadaniu połączone ze szkoleniem i aktywizującą wymianą doświadczeń z dziedziny HR.