Jak rekrutować managerów, specjalistów?

Jak rekrutować managerów, specjalistów?

Rekrutacja managerów nie jest prostym zadaniem, ponieważ od przyszłego pracownika oczekuje się nie tylko konkretnych kwalifikacji i doświadczenia, ale też kompetencji miękkich. I to wszystko należy zweryfikować podczas jednej rozmowy. Jak się do tego przygotować?

Jakie cechy powinien mieć dobry manager?

Głównym zadaniem managerów jest zarządzania wybranym działem, firmą – zarówno ludźmi, jak i realizowanymi przez nich projektami. Dlatego osoba, która pracuje na tym stanowisku, powinna być zorganizowana, a także znać różnorodne narzędzia do planowania pracy. Musi być pewna siebie, a także szybko reagować w sytuacjach kryzysowych, gdy nie ma chwili czasu na zastanowienie się.

Kolejną pożądaną cechą jest umiejętność myślenia strategicznego, takiego zarządzania procesem, aby konsekwentnie dążyć do jego realizacji, przewidywać możliwe niepowodzenia po drodze (i zapobiegać im zawczasu) oraz zdawać sobie sprawę z możliwych konsekwencji określonych działań.

Jednym z codziennych zadań managerów jest delegowanie zadań zgodnie z kompetencjami pracowników, a także ich kontrola. To sprawia, że osoby wykonujące tę pracę, muszą też umieć porozumieć się w jasny i precyzyjny sposób, aby nie było wątpliwości co do tego, czego oczekują.

A oprócz tego wszystkiego, manager musi mieć wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne. To on tworzy zespół, odpowiada za atmosferę, która sprzyja efektywności, dobremu zgraniu. Powinien wiedzieć, jak motywować, a także jak krytykować, by nie zrazić do siebie poszczególnych pracowników.

Zasady rekrutowania managerów

Znajomość cech, jakie powinien mieć dobry manager, stanowi punkt wyjścia do organizacji rekrutacji. Zanim jednak opublikujesz ogłoszenie w sprawie pracy, przeanalizuj zespół pracowników, a także charakter ich codziennych obowiązków – zastanów się, jaka osoba będzie najlepiej nimi zarządzać. Na tej podstawie można określić profil idealnego kandydata i tym samym doprecyzować swoje wymagania w ofercie.

Przeglądając CV zgłaszających się osób, warto zwrócić uwagę na branże, w których dotychczas pracowały. Choć ogólny zakres obowiązków managerów jest taki sam, nieco inna jest specyfika pracy w restauracji niż w biurze architektonicznym.

To, co jest najważniejsze, to rozmowa kwalifikacyjna, która powinna być dwuetapowa. W pierwszy etapie można zweryfikować wiedzę oraz podstawowe kompetencje miękkie. Można to zrobić w ramach rozmowy lub testów. To jednak zwykle nie wystarcza, dlatego etap drugi skupia się na konkretnych zadaniach, problemach, które ma do rozwiązania manager. Dzięki temu można poznać jego sposób działania, a także sprawdzić, jak radzi sobie pod presją. Do tego etapu można włączyć kilku pracowników.

Na koniec należy przeanalizować, jak poradzili sobie kandydaci i wybrać najlepszą wśród nich osobę.

Headhunting, czyli skuteczna rekrutacja menedżerów

Jak widzisz, rekrutacja menedżerów jest skomplikowanym zadaniem. Dodatkowo, jeśli robi się to po raz pierwszy, szansa na to, że dobrze się wybierze, jest bardzo mała. Można jednak zwiększyć jej skuteczność, korzystając z pomocy headhunterów. Termin ten oznacza łowcę głów, najczęściej pracownika agencji doradztwa personalnego, który znajduje na rynku pracy określonych specjalistów. Headhunter często samodzielnie przeprowadza analizę potrzeb firmy, trafnie precyzuje wymagania, na podstawie których szuka odpowiedniej osoby.

To szansa na szybką i efektywną rekrutację, która jest oszczędnością czasu dla pracodawcy.