Relacja z konferencji

Zmiany zachodzące w sektorze firm rodzinnych, a szczególnie ich wpływ na rozwój gospodarki oraz kształt obecnego rynku pracy były głównymi tematami konferencji „Firmy rodzinne – przyszłością rynku i wyzwaniem dla świata nauki”, która odbyła się 27 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Konferencja została zorganizowana w ramach Akademii Zafirmowani.pl i stanowiła preludium do 11. Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych u-Rodziny 2018.

W konferencji wzięli udział nie tylko przedstawiciele firm rodzinnych, ale także inni przedsiębiorcy, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz studenci.

Wśród prelegentów wystąpił m.in. prof. Joachim Foltys z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który przedstawił naukowe stanowisko na temat współczesnych koncepcji konstrukcji struktur organizacji w przedsiębiorstwach rodzinnych. Swoje prelekcje wygłosili również przedstawiciele firm, będących członkami Śląskiego Oddziału Inicjatywy Firm Rodzinnych IFR. Rafał Kunaszyk, właściciel Grupy Eurokreator, omówił temat kultury organizacyjnej w firmach rodzinnych, natomiast Tomasz Brodziak z firmy Kotrak – zagadnienie dywersyfikacji rynków, produktów i usług. Przedstawicielka Kancelarii Prawnej Ożóg Tomczykowski – Anna Turska – zaprezentowała obszernie temat bezpieczeństwa podatkowego. Z ramienia firmy DPM wystąpili: Michalina Daszkiewicz, prowadząca wykład o różnicach w doborze kadr w firmach rodzinnych i korporacjach, oraz Jakub Hagno, który przedstawił zebranym na auli studentom nowoczesne narzędzie mające na celu pomoc młodym osobom w szybszym i łatwiejszym znalezieniu pracy, praktyk lub stażu. Konferencję zakończyła dyskusja „Blaski i cienie firm rodzinnych” z udziałem przedstawicieli biznesu rodzinnego, której moderatorem była Agata Hagno (DPM).

Organizatorami wydarzenia byli: Oddział Śląski Stowarzyszenia Inicjatywa Firmy Rodzinnych, Alior Bank S.A. oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, natomiast patronat medialny –Miesięcznik Benefit oraz Magazyn Moja Firma.

Nasza firma została partnerem wspierającym wydarzenie. W gronie partnerów znalazły się również firmy: Grupa Eurokreator, Anro, Kancelaria Ożóg Tomczykowski oraz Fundacja Fortis.

Mamy nadzieję, że uczestnicy konferencji znaleźli wiele cennych informacji, przykładów, które mogą być inspiracją do dalszych działań i rozwoju.

 

1w 2w
3w 4w
5w 6w
7w 8w