Śniadanie biznesowe z RIG

Z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej, we współpracy z Forum Młodych RIG Katowice od marca do października, odbywa się szereg spotkań dotyczących negocjowanemu porozumieniu o utworzeniu strefy wolnego handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (TTIP). Trzecie spotkanie eksperckie odbyło się 25.06. Dyskutowano o wpływie TTIP na branżę spożywczą.