Studia podyplomowe z DPM. Zapraszamy!

Umiejętność zarządzanie ludźmi to jedna z kompetencji, która definiuje współczesnego lidera. Menedżer jest odpowiedzialny nie tylko za realizację działań podległych mu osób czy działu, ale także koncentruje swoją pracę na zwiększeniu efektywności pracy poprzez stosowanie różnorodnych narzędzi zarządzania ludźmi. Obecny, stale zmieniający się biznes wymaga również zwrotu w zakresie postrzegania samej roli menedżera, która jest trudniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi w Akademii WSB, prowadzone we współpracy z naszą firmą, to studia adresowane właśnie do menedżerów, którzy chcą lepiej i skuteczniej zarządzać potencjałem ludzkim w organizacjach. Koncentrujemy się nie tylko na twardych kompetencjach współczesnego menedżera, ale również „miękkich” aspektach, związanych z budowaniem zaangażowania zespołu, bardziej efektywną komunikacją w organizacji, coachingiem i mentoringiem w biznesie czy motywowaniem ludzi w organizacji – mówiAgata Hagno.

Kandydaci na studia podyplomowe (pracownicy mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw) mogą starać się o dofinansowanie na studia nawet do 80 proc. w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Główne atuty studiów:

  • kształcenie praktycznych umiejętności słuchaczy, m.in.: projektowanie sesji Assessment Center, stworzenie projektu rekrutacyjnego, stworzenie opisu stanowisk pracy i zwartościowanie stanowiska pracy, zbudowanie budżetu personalnego dla danej organizacji, zaplanowanie ścieżki kariery dla wybranej grupy pracowników
  • studia nastawione na rozwój wiedzy praktycznej, opartej na know-how konsultantów DPM oraz zaproszonych do projektu dyrektorów i specjalistów personalnych
  • zajęcia prowadzone w oparciu o analizę studium przypadku, ćwiczenia praktyczne, analizę wdrożonych w wybranych przedsiębiorstwach projektów z zakresu HR
  • w ramach studiów dodatkowa certyfikacja kompetencji w obszarach poszczególnych modułów studiów

Więcej informacji na temat kierunku oraz rejestracja na studia znajdują się pod adresem: wsb.edu.pl/zarzadzanie-zasobami

Serdecznie zapraszamy!