U-Rodziny 2018 – relacja z panelu dyskusyjnego

Dyskusja na temat młodego pokolenia w kontekście współczesnego rynku pracy, czynniki motywujące młodych ludzi, sposób budowania relacji i komunikacji między pokoleniami, a także miejsca poszukiwania talentów do organizacji były głównymi tematami panelu dyskusyjnego, który odbył się podczas 11. Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych U-Rodziny 2018 w Katowicach.

Katowicki hotel Vienna House Angelo w miniony weekend stał się miejscem spotkań przedsiębiorców rodzinnych z administracją rządową, przedstawicielami samorządu oraz  środowiskiem naukowym i eksperckim. Hasło przewodnie 4-dniowej konferencji – „Aspiracje i możliwości” – nawiązywało do głównej tezy wydarzenia na temat roli firm rodzinnych w europejskiej i światowej gospodarce.

Wraz ze znanymi prelegentami rozmawialiśmy m.in. o inwestowaniu w rozwój technologii, nowych wyzwaniach dla przedsiębiorców rodzinnych, patriotyzmie regionalnym czy wizerunku polskich marek za granicą. Nie zapomnieliśmy także o kwestiach prawnych, sukcesji w firmach rodzinnych czy efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Ten ostatni temat jest nam szczególnie bliski. Jako partnerzy konferencji mieliśmy okazję poprowadzić autorski panel dyskusyjny pt. „Młode pokolenie – dlaczego i do czego potrzebna jest im praca?”. Podczas panelu poruszyliśmy problem obecności młodych ludzi na rynku pracy, w szczególności ich motywacji do pracy i czynników motywacyjnych, które do swoich organizacji powinni wdrożyć pracodawcy. Ważnym tematem były sposoby budowania relacji i porozumienia międzypokoleniowego, a także formy przewodzenia młodymi ludźmi. Zwróciliśmy uwagę na wartości młodego pokolenia, na których można, a nawet należy, budować kapitał swojej firmy.

W panelu wzięli udział eksperci, którzy omówili tę tematykę w kontekście własnych doświadczeń i obserwacji, m.in. eksperci i praktycy z zakresu zarządzania, budowania kultury organizacyjnej, HR, psychologii. Nie zabrakło również głosu przedstawicieli młodego pokolenia.

Prelegenci panelu „Młode pokolenie – dlaczego i do czego potrzebna jest im praca”

 • prof. Andrzej Blikle – wieloletni zarządzający rodzinną, warszawską firmą cukierniczą Blikle, propagator turkusowego zarządzania i autor książki Doktryna Jakości,
 • Andrzej Barański – Prezes Zarządu Herbewo International SA, firmy rodzinnej, której historia sięga 1924 roku,
 • dr Anna Syrek-Kosowska – psycholog biznesu, Executive Coach i Superwisor Coachingu
 • Bartłomiej Brach – CEO Brightlight, doktorant w Instytucie Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Ludmiła Lesisz – studentka ostatniego roku socjologii na Uniwersytecie Warszawski, finalista konkursu dla młodych badaczy zbadaj.to.

Moderatorem dyskusji była Agata Hagno. Celem panelu było wspólne wypracowanie wskazówek dla pracodawców, które mają pomóc w zarządzaniu młodym pokoleniem w organizacji. Główne wnioski dyskusji przedstawiają się następująco:

 • na każdym etapie współpracy pracodawca powinien poświęcić czas na udzielenie pracownikowi informacji zwrotnej dotyczącej m.in. jego pracy czy realizowanych projektów,
 • młody pracownik powinien wiedzieć, jaki jest cel jego działań w danej organizacji oraz mieć poczucie wpływu na swoje otoczenie,
 • zadaniem pracodawcy jest zapewnienie młodym pracownikom możliwości rozwoju
 • kluczem do sukcesu jest umiejętne budowanie relacji między wszystkimi pracownikami w organizacji oraz utrzymywanie właściwej komunikacji, co buduje partnerskiej podejście w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • ważne jest, aby dobierać pracowników w nawiązaniu do wspólnych wartości, co może przełożyć się na obustronne zrozumienie,
 • pracodawcy powinni zwrócić uwagę na poszukiwanie talentów wśród własnych zasobów organizacji oraz umożliwić zdolnym i młodym osobom awans zawodowy.

Wszystkie wnioski z dyskusji trafnie podsumowują słowa prof. Andrzeja Blikle, uznającego turkusowe zarządzanie za wychodzące na przeciw oczekiwaniom młodego pokolenia, które podąża za wyzwaniami i chce mieć poczucie, że robić coś ważnego. Ponadto partnerskie relacje, a także wsparcie pracowników mogą przynieść wymierne korzyści dla całej organizacji.

Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych U-Rodziny to największe i najważniejszy wydarzenie dla przedstawicieli biznesu rodzinnego w Polsce. Cykliczne święto, organizowane przez członków Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, odbywa się nieprzerwanie od 2008 roku. Każdego roku spotykamy się w innym regionie, aby móc dyskutować na temat światowych wyzwań dla polskiej przedsiębiorczości rodzinnej. Tegoroczna edycja obfitowała również w liczne wydarzenia towarzyszące, m.in. uroczysty bal oraz wieczór artystyczny w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.