Wsparcie rozwoju DPM dzięki funduszom Unii Europejskiej

Od czerwca 2011 roku zaangażowani jesteśmy w realizację projektu w ramach poddziałania 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt ma na celu działania modernizacyjne, które wesprą nas w budowie zaawansowanej struktury IT. Implementowane rozwiązania nie tylko usprawnią naszą codzienną pracę wewnętrznie, przyczynią się również do ułatwienia komunikacji z Klientami i Kandydatami.

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;