Strefa pracodawcy

Co oferujemy?

 • wspieramy firmy, które myślą strategicznie o posiadanych i przyszłych zasobach ludzkich,
 • budujemy zespoły specjalistów i menedżerów, mając na uwadze stały rozwój organizacji,
 • prowadzimy rekrutacje na stanowiska specjalistyczne oraz top management,
 • doradzamy, jak prowadzić spójną politykę personalną firmy. 

Nasze specjalizacje to

 • sprzedaż 
 • logistyka i zakupy 
 • wsparcie przemysłu 
 • finanse i księgowość 
 • zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • centra usług wspólnych 
 • produkcja 
 • marketing 
 • inżynieria 
 • administracja 

Rekrutacja i selekcja personelu 

oferujemy:

 • szczegółową diagnozę poszukiwanych przez Państwa kompetencji pracowniczych – zarówno twardych jak i miękkich, 
 • analizę Państwa kultury organizacyjnej, celów strategicznych i operacyjnych, zespołu do jakiego ma dołączyć rekrutowany kandydat, 
 • dotarcie do profesjonalistów w poszukiwanej przez Państwa dziedzinie na bazie wszelkich dostępnych narzędzi, w tym działań bezpośrednich, 
 • rozmowę z rekrutowanym kandydatem – rozmowa telefoniczna, online lub osobiste spotkanie, 
 • przeprowadzenie szczegółowego wywiadu kompetencyjnego, 
 • użycie narzędzi psychometrycznych, 
 • dialog z Państwem, 
 • otoczenie Państwa najwyższą opieką, aby w każdym momencie posiadali Państwo niezbędne informacje, 
 • opiekę po zakończeniu całego procesu – monitoring i gwarancja. 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Etapy rekrutacji: 

1

Weryfikacja potrzeb i oczekiwań klienta, stworzenie profilu kandydata

2

Selekcja kandydatów przy wykorzystaniu indywidualnie dobranych metod

3

Bezpośrednie rozmowy z wybranymi kandydatami

4

Przygotowanie prezentacji wyselekcjonowanych kandydatów

5

Interview przedstawicieli klienta z zarekomendowanymi kandydatami

6

Asystowanie w procesie podpisywania umowy z wybranym kandydatem, zamknięcie projektu

7

Monitoring i gwarancja

Outsourcing talentów i kompetencji 

Usługa dla firm nie planujących zwiększenie stałego zatrudniania, a zainteresowanych okresową współpracą z Interim Managerem, Kierownikiem Projektu lub Specjalistą wybranej dziedziny.

W sytuacji, gdy organizacja: 

 • mierzy się ze zmianą i poszukuje menedżera, który ją przeprowadzi, 
 • poszukuje specjalisty o unikatowych umiejętnościach, 
 • potrzebuje doradcy, który spojrzy z dystansu na problem, zaproponuje nowe rozwiązanie i posłuży radą, 
 • buduje grupę projektową i poszukuje talentów, 
 • zatrudnia młody zespół i potrzebuje pracownika, który nauczy, pokaże i przeszkoli załogę, 
 • wyszukamy i zrekrutujemy talenty, odpowiadające bieżącym potrzebom firmy. 

Rozwiązanie pozwala uzupełnić brakujące kompetencje w organizacji oraz wspomóc pracę zespołów projektowych bez konieczności otwierania nowego etatu. Wraz z naszą pomocą, w szybki i skuteczny sposób nawiążesz terminową współpracę z odpowiednimi osobami. Zrekrutujemy i oddelegujemy do pracy w Twojej firmie pracownika/ów, posiadających kwalifikacje i umiejętności potrzebne do realizacji konkretnego zadania. 

Korzyści dla Pracodawcy: 

 • szybka rekrutacja ekspertów, dopasowanych do aktualnych potrzeb firmy. 
 • weryfikacja kompetencji kandydatów przez doświadczonych Konsultantów DPM z zastosowaniem testów psychometrycznych (na życzenie Klienta). 
 • elastyczność w doborze członków zespołu i brak konieczności otwierania nowego etatu. 
 • optymalizacja procesów personalnych w firmie – przeniesienie obowiązków pracodawcy na DPM (prowadzenie dokumentacji pracowniczej, badania lekarskie, wypłacanie wynagrodzenia itp.). 
 • zapewnienie ciągłości procesów – gwarancja dostarczenia zastępstwa w trakcie trwania projektu. 

Współczesny biznes wymaga elastyczności i odważnych decyzji. Mobilizuje przedsiębiorców do szukania sposobów i nieszablonowych rozwiązań

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Kontakt

Konsulting personalny 

Jeśli chcesz, aby Twoja firma zdobyła i utrzymała wysoką pozycję na zmieniającym się rynku, zarządzaj skutecznie kadrą! 

Według badań na sukces danej organizacji wpływa przede wszystkim odpowiednio prowadzona wewnętrzna polityka personalna. 

W zakresie naszych działań proponujemy Państwu współpracę z doświadczonymi konsultantami, którzy wspomogą Państwa w doborze najbardziej odpowiednich pracowników, jak również zatroszczą się o inne aspekty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. 

W rozumieniu DPM konsulting personalny to ogół działań, mający na celu usprawnienie funkcjonowania polityki personalnej firmy. 

W ramach konsultacji oferujemy: 

 • analizę i budowę stanowisk pracy, 
 • budowę systemu ocen pracowniczych, 
 • budowę profili kompetencyjnych, 
 • badania satysfakcji pracowników, 
 • assessment centre /development centre, 
 • budowę systemu motywacyjnego, 
 • audyt personalny 
 • outplacement indywidualny i grupowy.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Kontakt

Outplacement

Monitorowanie zwolnień zarówno indywidualnych, jak i grupowych, którego celem jest restrukturyzacja firmy z jednoczesnym utrzymaniem dobrego jej wizerunku w oczach pracowników oraz jednostek zewnętrznych. 

Zysk płynący z wprowadzenia procesu outplacementu to

zniwelowanie negatywnych skutków redukcji zatrudnienia, którymi są: wzrost napięcia oraz frustracji zarówno wśród zwalnianych pracowników jak również wewnątrz firmy. Minimalizowane jest ryzyko konfliktów, strajków oraz obniżenia wydajności pracy. Ograniczone również zostaje ryzyko odejścia pracowników niezbędnych dla firmy. 

Program prowadzony jest w 3 ujęciach, jako: 

 • outplacement indywidualny – wsparcie dla pojedynczych osób, 
 • outplacement grupowy – wsparcie dla większej liczby osób, które w jednym czasie odchodzą z organizacji, 
 • outplacement mobilny – wsparcie indywidualne z utworzeniem tzw. „miejsca pracy” dla osoby zwolnionej, które to miejsce służy jej do tego, aby w atmosferze biurowej zając się budowaniem kolejnego kroku w swoim życiu zawodowym. 
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Kontakt

Szkolenia 

Prowadzenie szkoleń to dla nas rodzaj społecznej odpowiedzialności oraz pasja, którą realizujemy od początku działalności. 

Szkolenia DPM to: 

 • kompleksowa oferta, 
 • doświadczeni trenerzy-praktycy, 
 • każdorazowa analiza potrzeb klienta, w celu jak najlepszego dopasowania treści szkolenia do uczestników (na poziomie całej organizacji, danego pionu czy jednego pracownika), 
 • praktyczny wymiar szkoleń – uczestnicy zdobywają i rozwijają konkretne kompetencje, 
 • różnorodne formy pracy (miniwykłady, prezentacje, webinaria, studia przypadków, gry symulacyjne, dyskusje, ćwiczenia zespołowe i inne), 
 • atrakcyjne ceny. 
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Kontakt

EAP – Employee Assistance Program 

EAP to program wsparcia pracowników. Ma na celu pomoc w rozwiązaniu problemów osobistych, mających negatywny wpływ na zaangażowanie i wydajność w pracy (m.in. wypadki, śmierć bliskich, samobójstwo, stres, zaburzenia psychiczne, trudności finansowe, kłopoty natury prawnej, problemy zdrowotne).

EAP to:

 • całodobowe poradnictwo (telefoniczne / osobiste / e-mailowe – w zależności od problemu), 
 • możliwość osobistego spotkania w miejscu zamieszkania pracownika, 
 • doradztwo dla kadry kierowniczej, 
 • budowa koncepcji komunikacji wewnętrznej niezbędnej dla wdrożenia programu, 
 • wsparcie psychologiczne i prawne. 
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Kontakt

Zaufali nam