Nowy projekt Fundacji Class Ladies

Projekt „Rozmowy z klasą przy lunchu”, współtworzony wraz z Urzędem Miasta w Katowicach, zakłada cykliczne spotkania przedsiębiorczych kobiet, mające na celu wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk, a także budowanie sieci kontaktów biznesowych i nawiązanie relacji na linii biznes-samorząd. Podczas spotkań poruszane będą zagadnienia z dziedziny biznesu, nauki, kultury, sztuki czy zdrowia.

W czwartek 30 marca 2017 r., w Pałacu Goldsteinów w Katowicach, odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu, poświęcone idei zarządzania turkusowego – „Turkusowe zarządzanie – szanse, zagrożenia i perspektywy wdrożenia w organizacji”. Pomysłodawcą tematu była Agata Hagno, członkini Rady Programowej Fundacji Class Ladies.