Uroczysta Gala z udziałem DPM

18 kwietnia 2015 r. DPM gościło na uroczystej gali wręczenia dyplomów absolwentom studiów I i II stopnia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Gala odbyła się w Audytorium Maximum WSB o godz. 18.00.

DPM to strategiczny partner biznesowy WSB na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. W ramach kierunku nasi eksperci, trenerzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu motywowania pracowników, systemów ocen pracowniczych, rekrutacji i selekcji personelu, szkoleń pracowniczych oraz planowania ścieżek karier.Wspieramy również uczelnię w tworzeniu programów studiów z obszaru HR.